În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE   DE   OFERTĂ           Autoritatea contractantă: INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BACĂU;           Adresa poştală: strada Mărăşeşti nr. 2, Mun.Bacău, Jud.Bacău, Cod 600017;           Contact: Serviciul […]