A N U N Ţ

Instituţia Prefectului judeţul Bacău, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a  Vehiculelor, vă informează că pentru asigurarea şi verificarea legalitătii examenului de obţinere a permisului de conducere, începand cu data de 17 iulie 2017 modul de desfăşurare a probei practice se va înregistra atât video cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare care se vor instala pe autovehiculele folosite la susţinerea acestei probe. Nu se va înregistra proba practica pentru categoriile AM, A1, A2 şi A.