••Alegeri locale parţiale // 11 iunie 2017••

Ordinele Prefectului jud. Bacău

  • OP nr 94/10.05.2017, privind numerotarea circumscripţiei electorale din municipiul Moineşti, Judeţul Bacău,  pentru alegerile locale partiale pentru primar din data de 11 iunie 2017

ANUNŢ

  • În temeiul art. 10 alin (2) şi art. 29 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, aducem la cunoştinta  publica ca Biroul electoral de circumscripţie municipală nr. 2 Moineşti, constituit pentru desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primar din data de 11 iunie 2017, îşi va desfăşura activitatea în sediul Primăriei  municipiului Moineşti , str. V. Alecsandri, nr. 14, et. 1, camera 102, judeţul Bacău, date de contact: nr. telefon 0234/362166, nr. fax 0234/365428. Programul de activitate al Biroului electoral de circumscripţie municipală nr. 2 Moineşti este zilnic, între orele 10.00-16.00.

PREFECT,
Maricica-Luminita COŞA


BIROUL  ELECTORAL  MUNICIPAL  MOINEŞTI


Date contact

  • Adresa: sediul Primăriei  mun. Moineşti , str. V. Alecsandri, nr. 14, et. 1, camera 102, judeţul Bacău
  • Telefon: 0234/362166
  • Fax: 0234/365428

Componenţă

  • Preşedinte: judecător Daniel DARIE
  • Locţiitor: judecător Paul MANCIU

Program de lucru

  • Zilnic între orele: 10:00 – 16:00.