Legislație

  Atribuţiile actuale ale Instituţiei Prefectului sunt prevăzute în Constituţia României

Conform Constitutiei Romaniei
Art. 123 Prefectul
(1) Guvernul numeste un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale.
(3) Atributiile prefectului se stabilesc prin lege organica.
(4) Intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
(5) Prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului judetean, al celui local sau al primarului, in cazul in care considera actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.
precum și in:

  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:

  1. Legea 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată
  2. HG 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
  3. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Hotărârea 478/2016 privind aprobarea Normele metodologice pentru aplicarea Legii 544/2001
  5. Ordonanţa 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
  6. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
  7. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată
  8. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
  9. Hotărârea 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici