Lista cu documentele de interes public și lista cu documente gestionate de instituție

Documente de interes public

         Informațiile de interes public care se comunica din oficiu sunt cele prevăzute de art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

        Informaţiile de interes public care pot fi comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sunt toate documentele ce vizează activitatea instituției, cu excepția cazurilor prevăzute de cadrul legal (informații clasificate, date cu caracter personal, etc.) sau a documentelor strict de uz intern.

         Informațiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor  sunt cele prevăzute de art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Lista cu documente gestionate de institutie