Eliberare paşapoarte

SERVICIUL  PUBLIC   COMUNITAR   PENTRU   EVIDENŢA ŞI   ELIBERAREA   PAŞAPOARTELOR   SIMPLE   BACĂU (S.P.C.E.E.P.S)

Adresa: str. Henri Coandă, CP 600302, Mun. Bacău, jud. Bacău (vis-a-vis de Şc. Gen. nr. 15)

Tel: 0234 552 569, 0234 552 573, fax: 0234 206 361, e-mail: pasapoarte@prefecturabacau.ro 


A N U N Ţ

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante:

2 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi
Evidenţa Paşapoartelor Simple al jud. Bacău

IMPORTANT !!! PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

CÂT VA COSTA PAŞAPORTUL ROMÂNESC DUPĂ ELIMINAREA TAXELOR CONFORM LEGII 1/2017 ?

= =  Începând cu data de 06.07.2016 taxele pentru eliberarea paşapoartelor se achită la  Trezorerie, Posta Romana, virament bancar, cont IBAN: RO34 TREZ 0615 0260 2X01 4960, CUI: 4455404 = =

PROGRAMARE  ON-LINE =DEPUNERE  DOSAR  PENTRU ELIBERARE PAŞAPORT =!!!

CAMERA   LIVE VIZUALIZARE   BONURI   DE   ORDINE

! ! !=== Paşapoartele simple electronice se pot livra acum şi la domiciliu ===! ! !

I M P O R T A N T – !!! Valabilitatea pașapoartelor electronice simple se modifică începând cu data de 12 august 2013 !!!

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor se preiau în baza bonurilor de ordine distribuite de aparatul programator, la începutul fiecărei zile lucrătoare. Pentru obţinerea acestor bonuri, este obligatorie prezentarea solicitantului la Serviciul Paşapoarte Bacău.

În condiţiile în care, pe perioada foarte aglomerată, numărul de solicitări depăşeşte capacitatea de preluare, distribuirea bonurilor de ordine va fi limitată.

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor simple Bacău asigură întocmirea, păstrarea, evidenta şi eliberarea pasapoartelor simple (Art. 1, O.G. nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenţa paşapoartelor, aprobată prin Legea nr. 362/2002) precum şi punerea în executare a măsurilor de restrăngere sau de suspendare a dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor români în străinătate (Legea nr. 248/2005 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 60 /2006). Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor simple Bacău este în subordinea Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, iar Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti asigură coordonarea, sprijinul, îndrumarea şi control pe linie profesională.

1. Prezentare generală

 • conducerea serviciului
 • contact
 • atribuţii
 • legislaţie

2. Program cu publicul/ audienţe

3. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului

 • Paşaportul simplu electronic
 • Paşaportul simplu temporar
 • Paşaportul simplu electronic/temporar cu menţionarea statului de domiciliu

4. Informaţii generale

 • taxe pentru eliberarea paşaportului
 • termene de eliberare a paşaportului
 • valabilitatea paşapoartelor
 • limitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români
 • alte servicii

5. Protecţia datelor cu caracter personal

6. Informare privind călătoria în Japonia

7. Informare privind modificarea legislatiei referitoare la eliberarea paşapoartelor

8. Informare privind recunoaşterea/nerecunoaşterea paşapoartelor temporare