Formulare tipizate

Apostilare

Eliberare autorizaţie colectare a deşeurilor reciclabile industriale

Liberul acces la informaţii de interes public (Legea 544/2001)

Înscriere ONG-uri în baza de date a Instituţiei Prefectului

  • Formular înscriere (doc), (PDF)

Eliberare paşapoarte

Permise de conducere şi înmatriculare vehicule