Autoritati si institutii publice

  • Serviciile publice deconcentrate  sunt instituţiile publice de la nivel local aflate în subordinea ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cărora le-a fost transferată autoritatea pentru realizarea unor servicii publice specifice pentru cetăţeni la nivel local.

Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

  •  Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primării, ca autorităţi executive. La nivelul judeţului Bacău sunt 3 municipii, 5 oraşe şi 85 comune. Autorităţile administraţiei publice realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii.
    De asemenea Consiliul Judeţean este autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării unor serviciilor publice de interes judeţean.