Autorităţi ale administraţiei publice locale

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, cu respectarea principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primării, ca autorităţi executive. La nivelul judeţului Bacău sunt 3 municipii, 5 oraşe şi 85 comune.

În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

Harta administrativ teritorială a judeţului Bacău

Date de contact primării (pdf)

Autorităţi ale administraţiei publice locale

Municipii

Oraşe

Comune

Agăş
Ardeoani
Asău
Balcani
Bereşti-Bistriţa
Bereşti-Tazlău
Berzunţi
Bârsăneşti
Blăgeşti
Bogdăneşti
Brusturoasa
Buciumi
Buhoci
Caşin
Căiuţi
Cleja
Coloneşti
Corbasca
Coţofăneşti
Dămieneşti
Dealu Morii
Dofteana
Faraoani
Filipeni
Filipeşti
Găiceana
Ghimeş-Făget
Gioseni
Gârleni
Glăvăneşti
Gura Văii
Helegiu
Hemeiuş
Huruieşti
Horgeşti
Iteşti
Izvoru Berheciului
Letea Veche
Lipova
Livezi
Luizi-Călugăra
Măgireşti
Măgura
Mănăstirea Caşin
Mărgineni
Motoşeni
Negri
Nicolae Bălcescu
Odobeşti
Oituz
Onceşti
Orbeni
Palanca
Parava
Pânceşti
Parincea
Pârgăreşti
Pârjol
Plopana
Podu Turcului
Poduri
Prăjeşti
Racova
Răcăciuni
Răchitoasa
Roşiori
Sascut
Sănduleni
Sărata
Săuceşti
Scorţeni
Secuieni
Solonţ
Stănişeşti
Strugari
Ştefan cel Mare
Tamaşi
Tătărăşti
Târgu Trotuş
Traian
Ungureni
Urecheşti
Valea Seacă
Vultureni
Zemeş