Grupuri de lucru

Pentru implementarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a legislaţiei în vigoare, la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău sunt constituite următoarele grupuri de lucru: