Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor

Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere a dosarelor: 14.02.2002.

Persoană de contact: Marinela VIŞAN (cam.18 telefon 0234 547 026 int.29033)