Colegiul prefectural

Colegiul prefectural funcţionează în temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată.

Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Atribuţiile Colegiului Prefectural sunt specificate în Capitolul III din Hotărârea 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

La nivelul judeţului Bacău s-a aprobat regulamentul colegiului prefectural prin Ordinul Prefectului nr. 162/2006.

Componenta Colegiului Prefectural a fost actualizata prin Ordinul Prefectului nr. 83 / 21 mart 2016.

Persoană de contact: expert Simona BARZAGHIDEANU (cam.37 telefon 0234.570.739 int.29058)

Sedinta din data: Denumire Fisiere
28.02.2017 Ordine de zi // CP 28.02.2017 & anexa OZ-CP-28feb17.pdf
anexa-DA-reorg.PDF