Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii 9/1998, Legii 290/2003 şi a Legii 393/2006

  • Ordine ale prefectului referitoare la Comisia Judeţeană pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998 şi ale Legii nr. 290/2003:
  • Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în anul 2007

Termenul de depunere a cererilor şi actelor: 28.01.2008.

  • Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, modificată şi completată

Termenul de depunere a cererilor: 01.05.2007.
Termenul de depunere a actelor: 01.08. 2007.

  • Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunare şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923 şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativ la regimul proprietăţilor situate in zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924

Termenul de depunere a cererilor şi actelor: 20.08.2008.

Informaţii suplimentare privind aplicarea acestor legi puteţi obţine la camera 18, telefon 0234-547 026 int. 29031.

Link-uri utile:

Protecţia datelor cu caracter personal