Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 şi Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Termenul de depunere a dosarelor: 30.11.2005

  • Ordinul Prefectului nr. 205 / 12 oct 2015 referitor la componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (în conformitate cu Hotărârea de Guvern  nr. 890 din 4 august 2005)

Documente specifice:

Hotărâri cu caracter normativ ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor:

  • Hotărârea nr. 11820/26.02.2008 privind adoptarea procedurii necesare eliberării titlurilor de proprietate către proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-a preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate

Link-uri utile:

Protecţia datelor cu caracter personal