Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Activitatea comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor.

Întâlnirile comitetului se desfăşoară cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ de dialog civic, iar conducerea acesteia este asigurată de către prefect.

Componenţa comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice a fost stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 264 / 10 dec 2015.

Persoană de contact: referent de specialitate Elisabeta ICHIM (cam.36 telefon 0234.581.904 int.29006)

Sedinta din data: Denumire Fisiere
30.01.2018„ Criteriile de acordare a biletelor de tratament în anul 2018 şi modul cum au fost valorificate în anul 2017 ‘’ordine de zi.pdf
Criterii atribuire.pdf
27.02.2018Ordine de zi- Informare privind analiza situației căminelor pentru persoanele vârstnice -OZ-CCDCPPV-27feb18.pdf
anexa-27.02.2018.pdf
21.03.2018Criteriile care stau la baza acordării de ajutoare anumitor categorii de pensionari . OZ-CCDCPPV-20mart18-materiale.pdf
27.04.2018Informare cu privire la activitățile întreprinse de către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, cu scopul de a oferi siguranță persoanelor vârstnice care reprezintă vulnerabilitate sporită la fenomenul infracțional « OZ-CCDCPPV-27aprilie18-materiale.pdf
23.05.2018Ordine de zi // material CASOrdine de zi.pdf