Institutia prefectului

Instituţia Prefectului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Hotărârii nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia prefectului este în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, la propunerea ministrului administratiei si internelor. Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local.