Scurt istoric

Instituţia Prefectului

Legea nr.5 din 19 iulie 1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor si comunelor până la organizarea de alegeri locale, a stabilit ca administrarea judeţelor, respectiv a municipiilor, oraşelor şi comunelor, să se realizeze de prefecturi şi primării, organe locale ale administraţiei de stat cu competenta generală. Prin Hotărârea nr. 820/1990 a primului ministru a fost numită prima componenţă a prefecturii judeţului Bacău de după Revoluţia din Decembrie 1989: 1 prefect, 2 subprefecţi, 1 secretar şi 7 membri.

Prin Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 Legea administraţiei publice locale, aparatele de lucru ale prefecturilor au fost reorganizate, astfel din conducerea prefecturii făceau parte: 1 prefect, 1 subprefect (numiţi şi eliberaţi din funcţie de către guvern) şi 1 directorul general de prefectură (numit şi eliberat din funcţie de către prefect). Prin HG 383/1997 privind organizarea şi funcţionarea prefecturilor, funcţia de director general a fost schimbată în secretar general. În temeiul acestei legi au fost adoptate de-a lungul timpului hotărâri de guvern privind organizarea şi funcţionarea prefecturilor (HG 118/1992, HG 935/1996, HG 383/1997, HG 9/2001).

Urmare a apariţiei Legii nr. 215/2001administraţiei publice locale, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1019/2003 privind organizarea şi funcţionarea prefecturilor.
Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, aduce cele mai însemnate modificări referitoare la prefect şi organizarea şi funcţionarea instituţiei prefectului de-a lungul anilor. Cele mai importante modificări aduse de această lege au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2006, acestea se referă la:

  • depolitizarea funcţiilor de prefect şi subprefect (prefectul şi subprefecţii sunt înalţi funcţionari publici şi ocupă funcţii publice prin concurs);

  • funcţia de secretar general este transformată în funcţia de subprefect, astfel prefectul este ajutat de doi subprefecţi pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii;

În temeiul Legii 340/2004 au fost adoptate două Hotărâri de Guvern nr. 1844/2004 respectiv nr. 460/2006 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei prefectului.

Prefecţi şi subprefecţi de-a lungul timpului

Iulie 2010 – Septembrie 2010
Prefect – Neculai OLARU
Subprefect – Constantin SCRIPĂŢ

Octombrie 2009 – Iunie 2010
Prefect – Claudiu BĂLAN
Subprefect – Tudoriţa LUNGU

Martie 2009 – Septembrie 2009
Prefect – Constantin Dorian POCOVNICU
Subprefect – Claudiu BĂLAN
Subprefect – Tudoriţa LUNGU

Aprilie 2008 – Februarie 2009
Prefect –  Claudiu Octavin ŞERBAN
Subprefect – Gheorghe HURĂ (IV.2008 – III 2009)
Subprefect – Constantin SCRIPĂŢ (VII.2008 – II.2009)
Subprefect – Neculai OLARU (IV.2008 – VII.2008)

Ianuarie 2005 – martie 2008
Prefect – Gabriel BERCA
Subprefect – Neculai OLARU (XI. 2005 – III.2008)
Subprefect – Constantin AVRAM (III. 2005 – XI. 2005)
Subprefect – Gheorghe HURĂ (I. 2006 – III.2008)
Secretar general – Gheorghe HURĂ (I. 2005 – XII. 2005)

Octombrie 2004 – decembrie 2004
Prefect – Gheorghe HURĂ

Ianuarie 2001 – octombrie 2004
Prefect – Radu Cătălin MARDARE
Subprefect – Petru Gabriel VLASE
Secretar general – Gheorghe HURĂ

Noiembrie 1999 – ianuarie 2001
Prefect – Adrian MIRONESCU
Subprefect – Ioan ANDONE
Secretar general – Dumitru NADĂ

Decembrie 1996 – noiembrie 1999
Prefect – Ioan Silviu LEFTER
Subprefect – Ioan ANDONE
Secretar general – Dumitru NADĂ (X. 1997 – XI. 1999)
Director general
de prefectură – Neculai OLARU (I. 1996 – X. 1997)

Decembrie 1992 – decembrie 1996
Prefect – Dumitru BONTAŞ
Subprefect – Constantin APOSTOL
Director general
de prefectură – Gheorghe HURĂ

Iulie 1990 – decembrie 1992
Prefect  – Viorel HREBENCIUC
Subprefect – Dumitru BONTAŞ
Subprefect -Dan IORDĂCHEANU
Secretar general – Stelian BĂLĂIŢĂ

Palatul Administrativ

prefecturaPalatul administrativ a fost construit între anii 1886-1890, în urma unui concurs câştigat în anul 1880 de către arhitectul Paul Petricu cu lucrarea ce purta motoul “Dreptatea”.
Această clădire a fost martoră la toate evenimentele importante din viaţa municipiului şi judeţului Bacău. De aici au plecat trupele de luptă, în primul şi al doilea război mondial, iar în Decembrie 1989, din balconul Palatului Administrativ s-au strigat cuvintele “Libertate”, “Dictatura a căzut”. Pe clădirea Palatului Administrativ de-a lungul timpului a fluturat alături de tricolor, steagul german-nazist, steagul roşu sovietic cu secera şi ciocanul, astăzi, în piaţa Palatului Administrativ, denumită “Piaţa Tricolorului”, alături de drapelul României sunt arborate steagurile Uniunii Europene şi NATO.
De-a lungul timpului Palatul Administrativ a fost sediul diferitelor autorităţi locale: Prefectura Judeţului, Tribunalul cu două secţii, Parchetul Tribunalului, Curtea de Juraţi, Cabinetele I şi II de Instrucţie, Corpul Portăreilor, Baroul Avocaţilor, Avocatura Statului, Pretoratul Plasei Bistriţa, Serviciul Tehnic al Statului, Judecătoria Ocolului I Rural, Sfatul Popular Regional Bacău, Sfatul Popular Judeţean Bacău, Consiliul Popular Judeţean Bacău, Organizaţia Judeţeană a Partidului Comunist Român Bacău.
Astăzi Palatul Administrativ este sediul Consiliul Judeţean Bacău şi Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău.