Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

♦  Relaţii cu publicul, Legea 544/2001 (cam. 15)

Persoană de contact: Mihaela AGAPE
Telefon: 0234 541 021
e-mail: relatiipublic@prefecturabacau.ro

Legislaţie

  1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările de rigoare
  2. H.G. nr. 478/06.06.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin H.G. 123/07.02.2002