Programe și strategii

ANUNȚ

Primăria Municipiului Bacău anunță publicul asupra inițierii procesului de elaborare a

Planului de calitate a aerului pentru municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot,

conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Anunțul poate fi citit în detaliu accesând: 

anunt-primaria-bacau-plan-de-calitate-a-aerului

 

 

Planul de Mentinere a Calitatii Aerului,

conform prevederilor art. 21, alin (2), lit a) din Legea 10412011 privind calitatea aerului inconjurator, in baza art. 41 alin. (1) din Hotararea 25712015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii aerului, Consiliul Judetean Bacau elaboreaza Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in Judetul Bacau

PLANUL  ANUAL  DE  ACŢIUNI  –  pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 2013 – 2016, la nivelul judeţului Bacău

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

            Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) asigură pe întreaga perioadă 2014 – 2020 distribuţia gratuită de ajutoare alimentare în toate localităţile din ţară în favoarea persoanelor dezavantajate.

            În cadrul POAD 2015/2016, ajutoarele sunt distribuite prin primărie, în două cutii cu conţinut identic, în fiecare cutie aflându-se următoarele produse alimentare: faină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conservă carne de vită, conservă pateu de ficat de porc, orez, conservă de pastă de tomate şi fasole boabe.

            În vederea bunei desfăşurări a programului şi a respectării legislaţiei în vigoare (respectiv prevederile H.G. nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, modificată prin H.G. 627/2015), echipe mixte din grupul de lucru constituit prin ordin al prefectului, se vor deplasa în teren pentru monitorizarea procesului de distribuţie efectuat de reprezentanţii autorităţilor publice locale către persoanele care aparţin grupului ţintă.
Grupul de lucru pentru derularea POAD la nivelul judeţului Bacău are în componenţa sa reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale ministerelor cu atribuţii în implementarea programului (Casa Judeţeană de Pensii Bacău, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), precum şi un reprezentant din cadrul Consiliului Judeţean Bacău.